Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 20 juli 2015. D66 Wijk bij Duurstede ziet kansen voor het dichterbij de stad brengen van recreatie, versterken van de economie en de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2015 besteedden verschillende partijen in hun beschouwingen bij de Kadernota aandacht aan de ontwikkelingen rondom de Bosscherwaarden en daaraan gekoppeld de Visie Rivierfront. D66 had het meest duidelijke standpunt, en dit werd opgepikt door de journalisten van de plaatselijke kranten. Na het zomerreces zullen er eindelijk spijkers met koppen geslagen moeten worden in dit langlopende project. Waar gaat het nu om?

Visie Rivierfront

In 2008 (en 2011) heeft de voltallige gemeenteraad de Visie Rivierfront (PDF, 8MB) vastgesteld. Hierin staat o.a. beschreven dat het de bedoeling is dat alle uiterwaarden toegankelijk natuurgebied worden. Ook moeten er recreatiemogelijkheden dichter bij de stad komen, terwijl de Gravenbol weer natuurgebied wordt. Verder staat er bijvoorbeeld in de visie dat nieuwe bebouwing in de uiterwaarden gericht moet zijn op de rivier. Bij de steenfabriek Bosscherwaarden zijn ondertussen enkele nieuwe huizen gebouwd die hier mooi uitvoering aan hebben gegeven. En natuurlijk is de Stadshaven opgeleverd. Een grote verbetering ten opzichte van de werkhaven met zandoverslag die er eerst lag. En een mooie locatie voor evenementen als de jaarlijkse Lekkodagen en het festival ‘Brood en Spelen’ van afgelopen voorjaar.

D66 is voorstander van de verdere uitvoering van de Visie Rivierfront. Het is de afgelopen jaren alsmaar duidelijker geworden dat er behoefte is aan recreatie dichterbij de stad (zie de problematiek met de Nevengeul bij de Prins Hendrikweg). Ook de binnenstad kan wel wat versterking gebruiken, en een levendig rivierfront helpt daarbij.

Bosscherwaarden

Het grote probleem met de visie is dat het volledig uitvoeren van alle plannen veel geld kost, en dat er weinig directe inkomsten te voorzien zijn. Dus is de gemeente afhankelijk van particulier initiatief. Zo’n initiatief is er nu: een bedrijf wil zand winnen en dan baggerspecie storten in de Bosscherwaarden, en het terrein als goed ingericht natuurgebied achterlaten. Tevens zal van de ontwikkelaar een stevige bijdrage gevraagd worden in de ontwikkeling van recreatie dicht bij de stad, ook wel ‘Maatschappelijke compensatie’ genoemd. Naast de praktische voordelen van deze bijdrage, heeft het ontwikkelen van toegankelijke natuur met veel grotere diversiteit dan de huidige maisvelden, zoals geschetst in het inrichtingsplan, volgens D66 meerwaarde voor de hele Wijkse samenleving. Onder strenge en duidelijke voorwaarden is dit plan voor D66 dan ook bespreekbaar. Zo wil D66 dat het plan veilig is, de ontwikkeling gefaseerd plaatsvind, de tijdsduur beperkt wordt, de overlast voor omwonenden minimaal is, en dat de maatschappelijke compensatie voldoende verzekerd is.

Nu is het afwachten of er een goede milieueffectrapportage (MER) komt, en welke ‘Maatschappelijke compensatie’ wethouder Marchal eruit weet te onderhandelen. Dan kan voor het einde van het jaar de finale afweging gemaakt worden door de gemeenteraad.


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information