Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 4 september 2016. Het CDA kiest voor de Geer III als voorkeurlocatie om de komende 5-10 jaar minimaal 250 nieuwe woningen te bouwen. Het college kiest voor Zuidwijk en onderbouwt dat met veel gelegenheidsargumenten. De ons aangedragen informatie van omwonenden en ondernemers haalt de argumenten van het college keihard onderuit. Het CDA heeft haar conclusie getrokken. Tenzij het college op 6 september met hele sterke nieuwe argumenten komt. Maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.

Gelegenheidsargumenten weerlegt

Grondpositie/verdienmodel: Volgens het college hebben speculanten een stevige positie op de Geer III. Uit kadastergegevens blijkt dat zij slechts 1/3 van de grond hebben. 1/3 is zelfs in eigendom van de Katholieke kerk en de Willem van Abcoude Stichting. Het college wil eenvoudigweg cashen op korte termijn met de gemeentelijke grondpositie in Zuidwijk. Maar op langere termijn bouwen in Zuidwijk levert ook geld op. Misschien zelfs meer.

Kosten: Het college is voornamelijk tegen de Geer III omdat het omleggen van de rondweg miljoenen gaat kosten en dat dit fors duurder uit gaat pakken dan bij Zuidwijk. Maar uit cijfers die een wegenbouwer het CDA heeft laten zien blijken de kosten van zo’n rondweg verleggen net iets meer dan 1 miljoen te kosten (ex btw). En bij een rente van 1.5% kost voorfinancieren niet veel. Daarnaast vergeet het college maar voor het gemak dat bij Zuidwijk forse – en dus dure - verkeersmaatregelen nodig zijn. En vergeet te melden dat de archeologische waarde van de grond daar hoger is dan in de Geer III. En vergeet te melden dat de bodemsanering bij Zuidwijk noodzakelijk is van vanwege een voormalige vuilstort. Allemaal extra kosten bij Zuidwijk. Het hoofdargument van het college valt hierbij om.

Gevolgen bestaande functies: Het college stelt dat een behoorlijk deel van de fruitteelt door de Geer III verdwijnt. Dat is zwaar overdreven. Wie goed kijkt ziet dat al op de helft van de oppervlakte al geen fruitbomen meer staan. De veelal oudere fruittelers die er nog zitten gebruiken de grond nog en wachten op het ‘cashen’ bij functieverandering.

Stedenbouwkundig: Zuidwijk is volgens het college met minder huizen stedenbouwkundig als wijk af te ronden. Dat klopt, maar het is een tijdelijk argument dat vervalt als de Geer III over 10-15 jaar wel is volgebouwd. En het college vergeet het positieve effect van een verlegde rondweg op zowel de ontsluiting als het aanzicht (Plinten en Profiel Centrale) van het bedrijventerrein.

Kiezen voor de langere termijn

Door nu te kiezen voor Zuidwijk loopt het college het risico om bij een toekomstige herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie de Geer III als woningbouwlocatie te verliezen. Het CDA wil 10 a 15 jaar vooruit kunnen met de woningbouw. En dat kan op de Geer III. Daar is ruimte voor meer dan 1.000 woningen. Omleggen van de rondweg zorgt voor een kwaliteitsimpuls bij het bedrijventerrein. Maar ook voor minder verkeersoverlast bij de Horden en de Geer. En de verkeersontsluiting bij de nieuwbouw is hier ook veel eenvoudiger dan bij Zuidwijk. Zuidwijk blijft echter wel voor het CDA in beeld voor woningbouw na 10-15 jaar.

 


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information