Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 24 oktober 2016. Onze gemeente geeft elk jaar ruwweg 1.7 miljoen euro uit aan het thema ‘Integrale veiligheid’. Ook in 2017. Welke doelen willen we met dat geld realiseren? En wat gaat de gemeente daarvoor concreet doen? Net als vorig jaar zijn de teksten in de programma-begroting over ‘Integrale veiligheid’ het weer wollig en vaag. Hiermee ontneemt het college de raad de mogelijkheid om het hun te controleren. Dat het college het wel beter kan blijkt uit alle andere programmadelen: sociale zaken, economie, ruimtelijke ordening en bedrijfsvoering. Daar staan wel concrete activiteiten om doelen te realiseren. Het CDA zal tijdens de begrotingsbehandeling het college oproepen om het thema veiligheid net zo concreet te maken als de rest van de begroting. .

Veiligheid basistaak van de gemeente

Gelukkig hoort onze gemeente tot de top 4 van veiligste gemeenten in midden Nederland. Maar dat houdt niet in dat we mogen verslappen. Zorgen voor veiligheid is en blijft een van de basistaken van een gemeente. Van het totale jaar budget gaat het overgrote deel – ruim 1.5 miljoen euro - naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De rest is met name voor het coördineren / stimuleren door de gemeente van samenwerking tussen alle betrokkenen. Waarbij de politie een cruciale partner is.

Vaag en wollig

Hieronder som ik een aantal voorbeelden van vaagheid en wolligheid. Het CDA stelt zich dan steeds de vraag: hoe, met wie (samen), hoe vaak / hoeveel?

  • De gemeente werkt met partners samen aan veiligheid. Daarom signaleert en brengt de gemeente partners bij elkaar.
  • De persoonsgerichte aanpak wordt ingezet om het patroon van criminaliteit te doorbreken.
  • Vasthouden aan huidige niveau van inbraken. Dit kan als alle partners die iets kunnen in actie komen. Daar zet de gemeente op in.
  • Afhankelijk van de problematiek werkt de gemeente met een of meerdere van de onderstaande samenwerkingsverbanden.
  • Uitbreiden burgernet. Bevorderen deelname/oprichten buurtpreventie.

Concreetheid

We snappen als CDA dat het moeilijk, ja zelfs ondoenlijk is om afspraken te maken over effect en output bij activiteiten m.b.t. integrale veiligheid. Maar we eisen dan wel meer concreetheid over de inspanningen. Het CDA wil het college kunnen afrekenen op haar bijdrage aan de verbetering / instandhouding van het huidige niveau van veiligheid. Gezien de ontkennende reacties tijden de voorbespreking van de portefeuillehouder is die boodschap nog onvoldoende overgekomen. Tijdens de begrotingsbehandeling zullen we het dan nogmaals herhalen. Een belangrijk onderwerp als integrale veiligheid (kerntaak) verdient beter!  


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information