Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 12 december 2016. In het kort*: D66 vond en vindt het opleggen van precariobelasting aan Vitens, wat vanaf 1 januari 2017 wordt doorberekend aan de burger maar al in 2015 is ingevoerd, geen goede oplossing voor het vullen van gaten in de begroting. Zodra er ruimte is voor lastenverlichting wil D66 dit weer afschaffen.

Waar komt deze precariobelasting opeens vandaan?

Het college van VVD, CDA en SP dat tussen 2010 en 2014 aan de macht was, moest in die periode grote financiële tegenvallers opvangen. OZB werd verhoogd, subsidies voor sport en cultuur werden gekort, onderhoud aan groen en wegen werd teruggebracht, het zwembad werd gesloten en er werd begonnen met terugbrengen van het aantal ambtenaren. Dat was niet genoeg. Er was steeds een gat in de meerjarenbegroting vanaf 2014. En het college wilde niet weer een OZB-verhoging zo vlak voor de verkiezingen. Het heffen van precario op de leidingen van Vitens werd als oplossing bedacht, dit zou op termijn zo’n 200.000 euro per jaar opleveren.

Precario is een belasting die de gemeente mag opleggen voor alles was derden op, onder of boven de gemeentegrond hebben zitten. Het gaat dus om alle waterleidingsbuizen die Vitens onder de grond van straten e.d. heeft; het heeft niets te maken met de aparte aansluitingen per gebouw. Het was altijd duidelijk dat Vitens de kosten van deze belasting zou omslaan over de gebruikers in Wijk bij Duurstede. Er werd toen geschat dat deze doorbelasting per huishouden zo’n 20 euro per jaar zou zijn.

In november 2013 werd de begroting vastgesteld waarin hiertoe werd besloten. De PvdA kwam met een wijzigingsvoorstel, omdat ze de inkomsten te onzeker vonden (vanwege de rechtszaak die Vitens zou aanspannen), en omdat op deze manier elk huishouden even zwaar zou worden belast. Zij stelden voor in plaats daarvan de OZB te verhogen: simpeler en eerlijker. D66 heeft dit wijzigingsvoorstel toen gesteund, net zoals GroenLinks en de PCG. Maar dat was niet genoeg voor een meerderheid, dus dit plan bleef in de meerjarenbegroting staan.

Wanneer is dit ingevoerd?

In de loop van 2014 kwam er een nieuw college van SP, GroenLinks en PCG. Aangezien de financiële situatie nog steeds niet op orde was, werd de OZB weer verhoogd. Een extra OZB-verhoging daarbovenop, om de Vitens-heffing terug te draaien, werd niet voorgesteld. Er was nog zoveel onzekerheid over de gevolgen van de overgang van zorgtaken naar de gemeente, dat het college dat niet zag zitten.

Uiteindelijk werd de belasting per 2015 opgelegd aan Vitens. En nu twee jaar later de rechtszaken voorbij zijn, krijgt iedereen een brief van Vitens waarin wordt verteld over deze doorbelasting. Hierbij blijkt dat Vitens geen 20 euro, maar 35 euro per jaar doorbelast. En Vitens wil ook de heffing voor de jaren 2015-2016 in twee jaar terughalen. Dat betekent bijna 70 euro per jaar voor 2017 en 2018, en dat is nogal schrikken, zeker voor kleine huishoudens die niet zoveel water gebruiken.

Wat vind D66 nu?

D66 is geen fan van het verhogen van de OZB, zonder dat je daar als burger ook echt iets voor terugkrijgt. Maar deze precario-belasting ligt ons wel zwaar op de maag. Wij denken dat het eerlijker is om de sterkste schouders de zwaarste lasten te taken dragen, en dan kom je uit toch uit bij de OZB, niet bij de Vitens-precario. En dan komt er ook geen 21% BTW bovenop. Nu de economie zich herstelt, zijn de financiële vooruitzichten voor de gemeente wat beter geworden. Zodra er ruimte is voor lastenverlichting, is het afschaffen van de Vitens-precario volgens D66 een goede manier om dat te doen – een taak voor een volgend college met D66 erin?

P.S. en hoe zit het met de Precario voor Stedin (elektriciteitsleidingen)? Ook Stedin, die de elektriciteits- en gasleidingen beheert, krijgt sinds kort ook een precarioheffing van de gemeente. Dit ligt iets anders: - Stedin mag deze belasting niet omslaan over alleen de Wijkse bewoners. - Dus worden deze kosten omgeslagen over alle 2 miljoen Stedin-klanten – minder dan een halve euro per jaar per huishouden. - Veel andere gemeenten leggen Stedin al jaren een precariobelasting op, waarvoor dus ook de Wijkse, Cothense en Langbroekse huishoudens al jaren meebetalen.

Rijk van Geijtenbeek, D66 Wijk bij Duurstede


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information